อนุทิน 144235 - prayat duangmala

วันนี้เตรียมกิจกรรมสันเด็กพิเศษให้กับนักเรียนที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้ วันศุกร์จัดที่ อบต. วันเสาร์ให้นักเรียนไปกับผู้ปกครอง..ตามชอบ..

เขียน 06 Jan 2016 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)