อนุทิน 144232 - บุษยมาศ

"สิ่งที่ได้ข้อคิดจากการเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง"

มาช่วงหลัง ๆ ฉันเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถี่มาก ๆ...ผลที่พอทราบ...เวลาคนเราดีกัน อะไร ๆ ก็ดีไปหมด...เวลาไม่ถูกใจกัน โกรธกัน ไม่เป็นเพื่อนกัน...สิ่งร้าย ๆ ก็จะเข้ามาแทนที่สิ่งดี ๆ...นี่คือ "สัจธรรม" ให้มนุษย์ได้เรียนรู้กันเอง...สิ่งที่แต่ละบุคคลกระทำได้ นั่นคือ การระมัดระวังตัวในขณะที่เป็นเพื่อนกัน และไม่ควรสร้างความสัมพันธ์เกินเลย หรือเชื่อใจกันมากเกินไป...(เป็นข้อคิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคม)

เขียน 06 Jan 2016 @ 13:09 () แก้ไข 06 Jan 2016 @ 13:10, ()


ความเห็น (0)