อนุทิน 144202 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

"สังคมเข้มแข็ง"

สังคม...จะเข้มแข็งได้...หากทุกคนร่วมสร้าง...เริ่มจาก สังคมครอบครัว...พ่อ - แม่ ปู่ - ย่า ตา - ยาย พี่ ป้า น้า อา...สังคมชุมชน (หมู่บ้าน)...สังคมการศึกษา...สังคมการทำงาน ฯลฯ ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมทำให้...สังคมหรือชุมชนเข้มแข็งได้...

เขียน 04 Jan 2016 @ 12:37 ()


ความเห็น (0)