อนุทิน #144180

ไหว้พระปีใหม่

วัดภูพระบาท อ.บ้านผือ อุดรธานี ๑ มกราคม ๒๕๕๙


ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งดีงาม ดลให้กัลยาณมิตรทุกท่าน สุขกายสุขใจ

อยู่เย็นเป็นสุข ตลอดปีใหม่ ๒๕๕๙ และตลอดไปนะคะ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)