อนุทิน 144152 - มนตรี รัตนมณี

มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิการด้อยโอกาสจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศูนย์สาขาอำเภอแม่สะเรียง)

ขอชื่นชมผู้บริหาร(นายเอนก ไชยวงค์ ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน)มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุกโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้เด็กพิการด้อยโอกาสได้เข้าถึงโอกาสในการได้รับการฟื้นฟูความพิการแบบบูรณาการจากบุคลากรทั้งคุณหมอ คุณครู นักกายภาพ/นักกิจกรรมบำบัด มองเห็นรอยยิ้มของเด็ก รอยยิ้มของครู การพูดคุยของเด็กพิการที่ไม่ตื่นกลัวของคนแปลกหน้า สัมผัสได้ว่าพวกเขาได้รับความอบอุ่นทั้งกายและใจ ขอขอบคุณโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้สำนึกได้ว่าเรายังต้องทำงานให้มากกว่านี้อีกหลายเท่านักเขียน 01 Jan 2016 @ 10:18 () แก้ไข 01 Jan 2016 @ 10:21, ()


ความเห็น (1)

ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ