อนุทิน 144129 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้พบว่าคนไข้มะเร็งเม็ดเลือดมักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลเรื่องการตัดสินใจก่อนเสียชีวิตน้อยที่สุด เพราะมะเร็งกลุ่มนี้มักจะได้รับเคมีบำบัดในช่วงไม่นานก่อนเสียชีวิต และส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเป็นมะเร็งที่ประเมินระยะสุดท้ายได้ยากกว่ามะเร็งแบบที่เป็นก้อนเนื้อ อ่านได้จาก Timeliness of End-of-Life Discussions for Blood Cancers. JAMA Intern Med. Published online December 21, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.6599

เขียน 30 Dec 2015 @ 15:53 ()


ความเห็น (1)

เป็นโรคที่พยาบาลต้องดูอย่างใกล้ชิดและนานที่สุดเพราะหลังได้รับยาเคมีแล้วเม็ดเลือดขาวต่ำสุดๆๆ ต้องให้ยาแอนตี้ไบโอติกและยากระตุ้นเม็ดเลือด ถ้าผ่านช่วงนี้ไม่ได้ นั่นคือ sepic shock