อนุทิน 144112 - แม่พลอย

  ติดต่อ

ขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในสายธารชีวิต

ขอบคุณหยดน้ำกัลยาณมิตรที่หล่นลงมาชโลมกายใจ

ขอบคุณที่มี และ ไม่มี อะไรอะไร

ขอบคุณที่มีชีวิต...


๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

  เขียน:  

ความเห็น (0)