อนุทิน 144112 - แม่พลอย

ขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในสายธารชีวิต

ขอบคุณหยดน้ำกัลยาณมิตรที่หล่นลงมาชโลมกายใจ

ขอบคุณที่มี และ ไม่มี อะไรอะไร

ขอบคุณที่มีชีวิต...


๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

เขียน 29 Dec 2015 @ 10:00 ()


ความเห็น (0)