อนุทิน 144094 - ajankoy

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ถนนทหารบก เมืองนครปฐม เวลา ๑๕.๓๐ น หลังจากพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นับเป็นงานแรกที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองคือย่างใกล้ชิด ครั้งที่สอง เมื่อคราวเสด็จเปิดพิพิทธภัณฑ์ช่างสิบหมู่ เมื่อวัน

ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง) กว่า ๑๒ ปี จนถึงวันนี้ได้มีโอกาสถวายงานอีกเป็นครั้งที่สอง รู้สึกปลื้มปิติที่เห็นพระพักตร์อย่างใกล้ชิด และถวายบังคมโดย นำ นศ วิชาช่างสิบหมู่ถวายหน้าโขนพระนรายณ์ กับนำชม เครื่องหอมชาววังแผ่นดินสมเด็จพระนรายณ์ ที่นำมาปรุง สตุดินสอพอง ให้ทอดพระเนตร และหยอดดินสอพองอย่างใกล้ชิด โดน นส สุภาวดี บุตรลพ เป็นวิทยากรที่นำมาจาก จ ลพบุรี

เขียน 27 Dec 2015 @ 20:46 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นับเป็นงานแรกที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองคือย่างใกล้ชิด ครั้งที่สอง เมื่อคราวเสด็จเปิดพิพิทธภัณฑ์ช่างสิบหมู่ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง) กว่า ๑๒ ปี.......... วันที่ผิดหรือเปล่าคะ พระพักตร์ท่านงามมากค่ะ