อนุทิน 144069 - ต้นโมกข์

ว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชองค์ใหม่ หากว่าตามพระธรรมวินัยแล้ว คนที่มีพรรษาสูงสุด สมควรได้รับตำแหน่งนี้ แต่ทว่าพ.ร.บ สงฆ์ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันนี้ กลับเอาสมเด็จฯที่มีพรรษาแก่สุด เป็นพระสังฆราช ดูเหมือนจะคล้ายแต่ไม่ใช่

ทีนี้มาพูดถึงสมเด็จฯช่วง แกเป็นพระสมเด็จฯ ที่แก่พรรษาที่สุด จริงๆแล้วหากว่าตามพ.ร.บ. แกควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสังฆราชองค์ใหม่ แม้ว่าส่วนหนึ่งแกสนับสนุนวัดธรรมกายอยู่ เพราะเคยเป็นอุปัชฌาย์ให้ธัมมชัยโย (ตรงนี้ที่เราไม่สมควรลืมก็คือวิชชาธรรมกายที่หลวงพ่อสดสอน กับวิชาธรรมกายที่วัดธรรมกายสอน เป็นหลักการเดียวกัน หรือแตกต่างกัน อันนี้ต้องขอให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ด้วยตนเองเถิด แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว จะพิจารณาได้ยากก็ตาม เพราะต้องอาศัยการนั่งสมาธิ ซึ่งบางบุคคลต้องอาศัยการพิจารณาด้วยปัญญาเป็นหลัก)

พูดไปทำไมมี หากคณะสงฆ์ไทย (หรือศาสนาอื่นใดก็ตาม)ไม่สามารถจะแยกตนเองออกจากรัฐได้ ใครจะเป็นสังฆราชองค์ใหม่ ก็ปล่อยเขาไปเถอะ (ก็คือปล่อยให้เขาวุ่นวายตำแหน่งต่อไป 555+)

ตอนนี้ที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือการแยกศาสนาออกจากรัฐ ทำอย่างไรศาสนาจึงเป็นความนับถือส่วนตน แล้วรัฐจะได้ไม่อ้างศาสนามาเป็นเครื่องคุ้มกันตนเองได้อีก

แถมท้าย ความเป็นคนดีมีศีลธรรมตามแบบศาสนานั้น ในความคิดส่วนตัว ถือว่าคับแคบเป็นอย่างยิ่ง การเป็นคนดีตามหลักศาสนา แต่เห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีการประท้วง (แบบสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง) จะเป็นประโยชน์อะไรต่อการทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตย ที่มีอิสรภาพ เสรีภาพ สิทธิ เสรีภาพกันหละเขียน 25 Dec 2015 @ 18:55 () แก้ไข 25 Dec 2015 @ 18:55, ()


ความเห็น (0)