อนุทิน 144037 - prayat duangmala

ช่วงนี้อยู่ระหว่างจัดการ การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา หลายเรื่องต้องจัดการกับเด็กแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบชนิดกีฬา ขบวนพาเหรด เหนื่อยตั้งเร่ืองเงินทองที่จับจ่ายกับการแข่งขันกีฬา อาหาร รถรับส่ง..ผู้ปกครองและนักเรียน

เขียน 23 Dec 2015 @ 12:38 ()


ความเห็น (0)