อนุทิน 144032 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ


คำถามนี้สำคัญกว่าการให้เด็ก "ตก" ซ้ำชั้นเสียอีก!

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เมื่อเด็กมีความตั้งใจจริงที่อยากผ่าน..เขาไม่ได้จริงๆกับวิชานั้น แต่ดูวิชาอื่นเขาผ่านก็เห็นควรให้ผ่าน อนาคตไม่ได้อยู่กับวิชานั้นวิชาเดียว..เขาอาจมีทักษะด้านอื่นก็ได้