อนุทิน 144010 - บุษยมาศ

"ใครว่า...งานบุคคลไม่สำคัญ"

คนที่จะทำงานบุคคลต่างหาก...ที่ฉันคิดว่า "สำคัญ" เพราะคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้...ต้องยึดมั่นในการกระทำดี ยุติธรรม เปิดใจรับในความเป็นมนุษย์ อดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง อ่อนโยน ทุกรูปแบบที่คนที่ปฏิบัติงานจะพึงกระทำ...เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและบุคลากรระดับล่าง...หากงานบุคคลเข้มแข็ง จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น

เขียน 21 Dec 2015 @ 16:44 ()


ความเห็น (0)