อนุทิน 144005 - บุษยมาศ

"คุณภาพมนุษย์"

คุณภาพมนุษย์ในความจริง...คืออะไร?...ตามความคิดของฉันในฐานะทำงานบุคคลมานาน...ฉันให้ความหมายของคุณภาพมนุษย์ว่า...ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา จิตใจดี รู้เขารู้เรา ให้เกียรติผู้อื่น ไม่อิจฉา - ริษยา ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น เข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ เกิดความเข้าใจธรรมชาติ ความเป็นจริงของโลก ฯลฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มองดูออกยาก แต่เราจะสัมผัสบุคคลเหล่านี้ได้จากการได้พูดคุย การคบหา การรับฟังแนวคิด การยอมรับในตัวของคนที่เราคบด้วย...เพราะจะให้ออกมาเป็นตัวชี้วัดจริง ๆ แล้ว จะค่อนข้างยาก...แต่หากมีคนแบบนี้ ๑ คนแล้ว ขยายผลให้เป็นวงกว้าง หลาย ๆ คน คุณภาพของประเทศก็จะเกิดขึ้นได้เอง...บางคนบอกว่า...ฝันไปเถอะ แต่ฉันกลับมองว่า...ทำได้ หากลงมือทำกันทุก ๆ คน สักวันประเทศไทยก็จะมีคุณภาพของมนุษย์มากขึ้นเอง...อย่าเพียงได้แต่คิด แต่ไม่ลงมือทำกัน เพราะมันก็จะไม่ได้ คุณภาพมนุษย์ที่ต้องการกันเลยสักคนเดียว...

เขียน 21 Dec 2015 @ 12:45 ()


ความเห็น (0)