อนุทิน 143957 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๖๙๕ |

"..."

ไม่ต้องนั่งตรวจงาน
ไม่ต้องขนงานมาตรวจต่อที่บ้าน
ไม่ต้องกรอกคะแนนเก็บ
ไม่ต้องเปิด Excel
ไม่ต้องส่งอัพเดท Classstart

สิ้นสุดการส่งเกรด
ภาคเรียนที่ ๑/๕๘

พึ่งรู้สึกถึงความโล่งเบา ๆ
ก่อนที่พายุลูกใหม่จะเข้ามา

  เขียน:  

ความเห็น (0)