อนุทิน 143953 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 11

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของเมอร์ตัน

โรเบิร์ เค เมอร์ตัน อธิบายทฤษฎีนี้โดยใช้องค์ประกอบเป้าหมายและวิธีการไปสู่เป้าหมาย Goals and ends ไปสู่เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น แม่ค้าหาบเร่ต้องการมีร้านค้าเล็กเป็นของตัวเอง (goals) แต่ไม่มีเงินทุนจึงใช้วิธีไปขอกู้เงินจากผู้ให้กู้นอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยแพง (mean) เงินที่ขายของได้ต้องเอาไปจ่ายค่าดอกเบี้ยหมด ต่อมาร้านก็ถูกยึด หรือ ข้าราชการตำรวจต้องการมีรถยนต์ขับ (goals) จึงใช้วิธีการเก็บเงินส่วยจากสถานบริการบันเทิงเพื่อให้ได้เงินมากๆ พอที่จะซื้อรถยนต์ (means) แต่ในที่สุดก็ถูกร้องเรียนจนต้องถูกออกจากราชการตำรวจ ลักษณะตามตัวอย่างดังกล่าวเรียกว่า ไม่สมดุลระหว่างเป้าหมายและวิธีการ การที่คนในสังคมคำนึกถึงเป้าหมายที่ต้องการสำเร็จ โดยไม่คำนึกถึงวิธีการที่จะนามาใช้ ทำให้สังคมเกิดปัญหาความไร้ระเบียบ เกิดความวุ่นวาย เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่คำนึงถึงวิธีการว่าจะถูกหรือผิด สภาพการณ์แบบนี้ เมอร์ตันเรียกว่าสภาวะ “อโนมี” (Anomie)

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

.............................

เขียน 18 Dec 2015 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)