อนุทิน 143943 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

จงอย่าประเมินค่าใครบางคนด้วย

ความคิดเห็นที่เขามีในเรื่องต่างๆ

.............

  เขียน:  

ความเห็น (0)