อนุทิน 143928 - บุษยมาศ

"เพื่อความดี"

เราทำความดี...ก็เพื่อความดี

มิใช่เพื่อ...ให้ใครชม

(สมเด็จพระสังฆราชฯ)

เขียน 16 Dec 2015 @ 15:20 ()


ความเห็น (0)