อนุทิน 143924 - dejavu monmon

โจทย์มีว่า "จงให้ความหมายของ "การเปลี่ยนแปลงทางสังคม" ตามแนวคิดของนักคิดทางสังคมมาอย่างน้อย ๒ ท่าน วิเคราะห์ให้เห็นว่า แนวคิดของทั้งสองท่านเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?" มีนักศึกษาคนหนึ่งตอบว่า "แนวคิดการใช้โทรศัพท์ในปัจจุบัน โทรศัพท์ในปัจจุบัน บางคนใช้ถูก บางคนใช้ผิด เพราะเป็นโลกที่เปิดกว้าง สามารถสื่อสารหากันได้ ยิ่งตอนนี้มีการใช้อินเตอร์เน็ต ในโทรศัพท์ยิ่งมีโลกกว้างไปใหญ่..." อีกคนหนึ่งตอบว่า "มีการใช้อินเตอร์เน็ตมาขึ้น ติดต่อกันได้ง่าย..." ผู้รับผิดชอบวิชาอย่างผม ควรที่จะอยู่บนระบบการศึกษานี้อีกหรือ? เพราะสิ่งที่ลงทุนไปกับสิ่งที่ปรากฎไม่สอดคล้องกันเลย ทำให้คิดว่า (๑) เราต้องเริ่มจากเด็กคนนี้ใหม่ทั้งหมด (๒) มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับการอ่านโจทย์แล้วตีความโจทย์ หรือว่า โจทย์ไม่อาจสื่อความหมายที่สอดคล้องกับระนาบความคิดของเด็กได้... บันทึกนี้เขียนไว้เพื่อเตือนความจำว่า ครั้งหนึ่งเกิดเหตุแบบนี้กับผม

เขียน 16 Dec 2015 @ 09:36 () แก้ไข 16 Dec 2015 @ 09:44, ()


ความเห็น (0)