อนุทิน 143923 - dejavu monmon

เดือนนี้ ผมเริ่มเตรียมการเพื่อหวังว่าปลายปีหน้า ผมคงต้องบอกลาสถาบันการศึกษาที่ให้ชีวิตผมมากว่า ๑๐ ปี แต่วันนี้ ผมนั่งตรวจข้อสอบอัตนัย ผมพบอะไรบางอย่างในการตอบข้อสอบของนักศึกษา (๑) การตอบข้อสอบของนักศึกษาขาดฐานความรู้ (หลักการ) ดังนั้น จึงมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ตอบตามความเข้าใจของตนเอง อันที่จริง ความเข้าใจของตนเองควรอยู่หลังฐานความรู้ที่ผู้รู้ได้ศึกษามาก่อน (๒) การเขียนอะไรลงไปก็ได้ในข้อเขียนที่ตนพยายามตอบ ดังนั้น คำตอบที่เขียนจึงไม่ใช่คำตอบของโจทย์ที่ผู้ออกข้อสอบตั้งไว้เพื่อประเมิน (๓) การขาดรูปแบบการเขียน การจัดสัดส่วนของการเขียน และการขาดการตีความโจทย์

จากข้อสังเกตนี้ ทำให้ผมอยากทำบันทึกถึงคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ถึงกรณีที่จะต้องเพิ่มเรื่องอะไรลงไปบ้างกับหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นใหม่ เอาเป็นว่า แค่เพียงเขียน "ภาษาไทย" เรายังไม่ไหวเลย ดังนั้น (๑) การตีความข้อความของภาษา (๒) ระเบียบในการเขียนเอกสาร (๓) การจัดระดับความคิด (๔) การใฝ่ใจต่อการอ่าน ทั้งการอ่านเบื้องหลังข้อเขียน ความหมายของข้อเขียน และประเมินภาพรวมของข้อเขียน (๕) การคัดไทย

เฉพาะ (๒) และ (๕) เป็นเรื่องของภาษาไทย ส่วน (๑) (๓) และ (๔) เป็นเรื่องของการฝึกฝนปัญญา

เอเมน

เขียน 16 Dec 2015 @ 09:16 ()


ความเห็น (1)

เห็นด้วย พวกเรากำลังเผชิญปัญหาเช่นนี้