อนุทิน 143918 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

วิธีการอย่างหนึ่ง..ที่ผมใช้นิเทศการเรียนการสอนของครู และเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ได้ผลมาโดยตลอด คือให้นักเรียนมาอ่านหนังสือให้ฟังทุกวัน สลับสับเปลี่ยนกันไป จะพบเห็นร่องรอยหลักฐานการทำงานของครูว่า..มีเป้าหมาย มีใจพัฒนาคุณภาพเพียงใด และทำให้ทราบ..ปัญหา..ของผู้เรียน..อยู่ในขั้นไหน ต้องการการปรับปรุงแก้ไขมากน้อยเพียงใด..เป็นสวนหนึ่งของงานบริหารจัดการ แบบ.ชยันโต..โมเดล..ที่ปฏิบัติได้ง่าย แต่ต้องลงทุนลงแรง โดยตัวผู้บริหารเอง...
เขียน 15 Dec 2015 @ 20:20 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วิธีนี้น่าสนใจครับ ;)...