อนุทิน 143774 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 1

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของออกุสต์ ก็องต์

ออกุสต์ ก็องต์ (Auguste Comte 1798-187) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งสังคมวิทยา เป็นนักทฤษฎีผู้ก่อตั้งสาขาวิชาสังคมวิทยา เป็นคนสำคัญคนแรกผู้วางรากฐานทฤษฎีโครงสร้างสังคม และเป็นผู้วางรากฐานการคิดของแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ก็องต์อธิบายปรัชญาเกี่ยวกับแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมในหนังสือชุด The Course in Positive Philosophy ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี ค.ศ. 1830-1842

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

...........

เขียน 07 Dec 2015 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)