อนุทิน 143720 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษานี้ติดตามคนเกาหลีใต้ที่มีระดับน้ำตาลปกติ และวัดการทำงานของเบต้าเซลของตับอ่อนกับความไวของอินสุลินเอาไว้ ในช่วงสิบปีเขาพบว่าผู้ที่มีความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดนั้นเป็นกลุ่มที่มีการทำงานของเบต้าเซลต่ำกว่า ทำให้ไม่สามารถรองรับการที่เรามีความไวของอินสุลินลดลงตามวัยที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเขาพบว่านี่คือกลไกหลักของการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ในคนเอเชียตะวันออก อ่านได้จาก 10-year trajectory of β-cell function and insulin sensitivity in the development of type 2 diabetes: a community-based prospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. Published online November 11, 2015.

เขียน 04 Dec 2015 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)