อนุทิน 143712 - บุษยมาศ

"ชีวิตในวัยเรียนและชีวิตจริง"

ชีวิตในวัยเรียนและชีวิตจริง...แตกต่างกันตรงที่ "ชีวิตวัยเรียน เราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบ...แต่ในชีวิตจริงนั้น เราจะได้รับแบบทดสอบก่อนที่จะสอนบทเรียนให้กับเรา"...(Tom Bodett)

เขียน 04 Dec 2015 @ 15:22 () แก้ไข 04 Dec 2015 @ 15:26, ()


ความเห็น (0)