อนุทิน 143700 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๖๕๑ |

"พาหนะทรง"

"แรด" หรือ "ระมาด" เป็นพาหนะทรงของพระอัคนี เทพแห่งไฟ
"กวาง" เป็นพาหนะทรงของพระพฤหัสและพระพาย เทพแห่งลม
"นาค" เป็นพาหนะทรงของพระวรุณ หรือ พระพิรุณ เทพแห่งน้ำและฝน
"สิงห์" เป็นพาหนะทรงของพระเสาร์

ทั้งหมดเป็นความเชื่อของชาวฮินดู

(หรรษาอาเซียน โดย ธีรภาพ โลหิตกุล)

เขียน 03 Dec 2015 @ 22:39 ()


ความเห็น (0)