อนุทิน 143696 - ต้นโมกข์

2. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ตอนที่ 9

ทฤษฎีอาชญาวิทยาสำนักชิคาโก

สาระสังเขป

ทฤษฎีอาชญาวิทยาของ สำนักอาชญาวิทยาชิคาโก (The Chicago School of Criminology) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสำนักที่มุ่งศึกษาอาชญาวิทยาในแนวนิเวศน์วิทยาจนนิยมเรียกกันว่า “สำนักนิเวศน์วิทยา” (Ecologiacl School) หรือ อาชญาวิทยากลุ่ม “ทฤษฎีความไม่เป็นระเบียบของสังคม” (Social Disorganization) สำนักนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตอนปลายศตวรรษ ที่ประสบปัญหามากเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็กและปัญหาอาชญากรรม ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังให้ความสนใจ เนื่องจากเกิดความโกลาหลที่เกิดขึ้นในมหานครชิคาโก สังคมต้องการคำตอบว่าเพราะอะไรจึงเกิดปัญหานี้สูงขึ้นอย่างผิดปกติและจะจัดการอย่างไร

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 03 Dec 2015 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)