อนุทิน 143691 - นีโอ..เบเกอรี่

# อนุทิน 479 #

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558

- - เช้านี้มีกิจกรรม " จิบน้ำชายามเช้า " เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารทุกส่วนราชการ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างการจิบน้ำชา กิจกรรมนี้มีทุกวันพุธของเดือน โดยครั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นเจ้าภาพคะ

- - ชมภาพบรรยากาศจิบน้ำชาท่ามกลางฝนตก

เขียน 03 Dec 2015 @ 14:41 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โครงการดีครับ ;)...