อนุทิน 143689 - บุษยมาศ

"การให้ความรัก เมตตา ฯลฯ"

การให้ความรัก ความเมตตา ความจริงใจ ความเห็นใจ การให้อภัย ยังนำมาใช้ได้กับการดำรงชีวิตของเราอยู่เสมอ...หากทำได้แล้ว สุดท้ายของปลายทางที่เราได้รับ นั่นคือ การมีความรู้สึก "ปล่อยวาง" จนนำมาซึ่งความสุขภายในใจของเราเอง...

เขียน 03 Dec 2015 @ 13:24 ()


ความเห็น (0)