อนุทิน 143688 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

"คุณธรรม"

การวัดความดี...คุณธรรมของคนนี่...วัดยากมากจริง ๆ...ปัจจุบันการทำงานภาครัฐบอกว่า "เน้นการทำงานเป็นทีม"...บางทีก็แย่นะ...หากทีมรวมหัวกันบีบคนทำดี...เหมือนทำกรรมกับเขาเลยเชียวนา...

เขียน 03 Dec 2015 @ 13:22 ()


ความเห็น (0)