อนุทิน #143688

"คุณธรรม"

การวัดความดี...คุณธรรมของคนนี่...วัดยากมากจริง ๆ...ปัจจุบันการทำงานภาครัฐบอกว่า "เน้นการทำงานเป็นทีม"...บางทีก็แย่นะ...หากทีมรวมหัวกันบีบคนทำดี...เหมือนทำกรรมกับเขาเลยเชียวนา...

เขียน:

ความเห็น (0)