อนุทิน 143688 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"คุณธรรม"

การวัดความดี...คุณธรรมของคนนี่...วัดยากมากจริง ๆ...ปัจจุบันการทำงานภาครัฐบอกว่า "เน้นการทำงานเป็นทีม"...บางทีก็แย่นะ...หากทีมรวมหัวกันบีบคนทำดี...เหมือนทำกรรมกับเขาเลยเชียวนา...

  เขียน:  

ความเห็น (0)