อนุทิน 143669 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๖๔๗ |

"..."

ชีวิตก็เป็นวัฏจักร
มีจุดเริ่มต้น ก็ย่อมมี จุดสุดท้าย
เมื่อถึงจุดสุดท้าย ก็ย่อมต้อง เริ่มต้นใหม่
หมุนวนไปแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุด
หากเรายังทุกข์เพียงเพราะจุดใดจุดหนึ่ง
ชีวิตเราคงทุกข์แบบนี้ตลอดไป
เพราะชีวิตเคยผ่าน กำลังผ่าน และจะผ่าน
อีกไม่รู้กี่จุด

เชียงใหม่ (ยามตาจะปิด)
๒ ธ.ค.๕๘

เขียน 02 Dec 2015 @ 00:46 ()


ความเห็น (0)