อนุทิน #143668

| อนุทิน ... ๖๖๔๖ |

"..."

หนอนผีเสื้อต้องการเป็นผีเสื้อฉันใด
คนทุกคนก็ย่อมต้องการ
เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นฉันนั้น
ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็น

เชียงใหม่ (ยามสอง)
๒ ธ.ค.๕๘

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)