อนุทิน 143668 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๖๔๖ |

"..."

หนอนผีเสื้อต้องการเป็นผีเสื้อฉันใด
คนทุกคนก็ย่อมต้องการ
เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นฉันนั้น
ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็น

เชียงใหม่ (ยามสอง)
๒ ธ.ค.๕๘

เขียน 02 Dec 2015 @ 00:36 () แก้ไข 02 Dec 2015 @ 00:37, ()


ความเห็น (0)