อนุทิน 143664 - ต้นโมกข์

เมื่อฉันไปโรงเรียน

พวกเขาจะถามฉันว่าเมื่อโตขึ้นแล้วเธอจะเป็นอะไร

ฉันจึงเขียนลงไปว่า “ความสุข”

พวกเขากลับบอกต่อฉันว่าฉันไม่เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย

แต่ฉันกลับบอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่เข้าใจ “ชีวิต” เสียเลย

พี่จอห์น เลนนอนของเรา!

เขียน 01 Dec 2015 @ 19:04 ()


ความเห็น (0)