อนุทิน #143664

เมื่อฉันไปโรงเรียน

พวกเขาจะถามฉันว่าเมื่อโตขึ้นแล้วเธอจะเป็นอะไร

ฉันจึงเขียนลงไปว่า “ความสุข”

พวกเขากลับบอกต่อฉันว่าฉันไม่เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย

แต่ฉันกลับบอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่เข้าใจ “ชีวิต” เสียเลย

พี่จอห์น เลนนอนของเรา!

เขียน:

ความเห็น (0)