อนุทิน 143664 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

เมื่อฉันไปโรงเรียน

พวกเขาจะถามฉันว่าเมื่อโตขึ้นแล้วเธอจะเป็นอะไร

ฉันจึงเขียนลงไปว่า “ความสุข”

พวกเขากลับบอกต่อฉันว่าฉันไม่เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย

แต่ฉันกลับบอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่เข้าใจ “ชีวิต” เสียเลย

พี่จอห์น เลนนอนของเรา!

  เขียน:  

ความเห็น (0)