อนุทิน 143638 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"หน้าที่ของกองบริหารงานบุคคล"

อีกหน้าที่หนึ่งของกองบริหารงานบุคคล...นั่นคือ การให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย...หากเกิดกรณีมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น...

  เขียน:  

ความเห็น (0)