อนุทิน 143638 - บุษยมาศ

"หน้าที่ของกองบริหารงานบุคคล"

อีกหน้าที่หนึ่งของกองบริหารงานบุคคล...นั่นคือ การให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย...หากเกิดกรณีมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น...

เขียน 30 Nov 2015 @ 14:42 ()


ความเห็น (0)