อนุทิน #143638

"หน้าที่ของกองบริหารงานบุคคล"

อีกหน้าที่หนึ่งของกองบริหารงานบุคคล...นั่นคือ การให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย...หากเกิดกรณีมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น...

เขียน:

ความเห็น (0)