อนุทิน 143637 - บุษยมาศ

"การทำงานของคนรุ่นใหม่"

ในการทำงานของคนรุ่นใหม่...หากไม่ทราบข้อมูลต่าง ๆ อย่างจริงจัง เป็นปัญหาและประเด็นให้กับผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบมาก...เช่น การประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาหนึ่ง ม. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวิชาที่สาขาแจ้งว่ามีความประสงค์จะสอบมาแล้ว...แต่มาวันหนึ่งนึกอยากจะเพิ่มรายวิชาที่จะสอบขึ้นมาอีก...แจ้งมาให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพิ่มรายวิชาที่จะสอบ...มหาวิทยาลัยไม่สามารถทำให้ได้ เนื่องจากอีก ๒ วันจะถึงวันสอบ...ในการเตรียมตัวสอบของผู้สอบจะดำเนินการไม่ทัน...ผู้สอบอาจดำเนินการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยได้...นี่คือ ตัวอย่าง...ที่อาจารย์สาขาก็ไม่ทราบในกฎ ระเบียบที่แท้จริง...ใช่ว่า...นึกต้องการจะเพิ่มก็เพิ่มขึ้นมาได้

เขียน 30 Nov 2015 @ 14:02 ()


ความเห็น (0)