อนุทิน 143624 - สุจิตรา รัตนแสนศรี

การใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน

การเรียนรู้บนเว็บไซต์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบัน กับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา การเรียนการสอนจะแตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียนผู้เรียนจะเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ซึ่งต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต โทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้แล้ว และยังทำให้เราสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความต้องการ หรือสนใจในเรื่องนั้นได้

การใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนนั้นมีหลากหลายเว็บไซต์ให้เราเลือกมากมาย แต่มีเว็บที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สนใจ คือ www.krupongsak.net เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆ เป็นแบบทดสอบที่สามารถทดลองทำได้ด้วยตัวเองและสามารถรู้ผลได้เลยและยังเป็นสื่อการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดี และมีใบงานให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตังเองได้

เขียน 29 Nov 2015 @ 17:15 ()


ความเห็น (0)