อนุทิน 143615 - lotus

  ติดต่อ

ทัศนศึกษาประเพณีวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เขียน:  

ความเห็น (0)