อนุทิน #143615

ทัศนศึกษาประเพณีวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขียน:

ความเห็น (0)