อนุทิน 143584 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

"การพัฒนา + คุณภาพ"

สิ่งที่คนรุ่น Gen baby boomer แบบฉัน...อยากเห็น นั่นคือ "การพัฒนาเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กับคำว่า "คุณภาพ"...ในการพัฒนาคนของประเทศไทย...ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาคน...

เขียน 27 Nov 2015 @ 15:23 ()


ความเห็น (0)