อนุทิน 143577 - prayat duangmala

วันศุกร์ ของเดือนพฤศจิกายน สุดท้ายแล้ว บอกความหมายว่าต้องหาเงินเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป..เดินทางบ่อย..ค่าใช้จ่ายมากขึ้น..ก็ต้องทำใจ..ว่าเรากำลังทำหน้าที่แทน...หลายๆอย่างเพื่อสังคม.เพื่อตัวเอง ครอบครัว..

เขียน 27 Nov 2015 @ 11:26 ()


ความเห็น (0)