อนุทิน 143571 - ต้นโมกข์

2. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ตอนที่ 3

สำนักภูมิศาสตร์อาชญาวิทยา

2. อังเดร มิเชล เกอร์รี่ (Andre-Michel Guerry) (1802-1866) เป็นนักกฎหมายชาวฝรั่งเศส เกอร์รี่ได้ตีพิมพ์รายงานผลการศึกษาทางสถิติและสรุปผลการศึกษาว่า อาชญากรรมประเภททรัพย์สิน จะเกิดขึ้นสูงมากขึ้นในเขตพื้นที่ย่านคนร่ำรวย แต่อาชญากรรมประเภทใช้ความรุนแรงจะเกิดขึ้นมากในย่านคนยากจน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวอ้างว่า รายงานฉบับนี้น่าจะถือได้ว่าเป็น การศึกษาอาชญาวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ฉบับแรก ต่อมารายงานฉบับนี้ได้จัดพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ ในตอนท้ายเกอร์รี่ ได้สรุปว่า ย่านคนร่ำรวยจะมีพวกหัวขโมยมากกว่า นั่นคือสาเหตุเบื้องต้นที่ทาให้เกิดอาชญากรรมทรัพย์สิน ประเด็นที่น่าสนใจคือ การนำเสนอข้อสรุปของเกอร์รี่นี้ ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานสถิติด้านการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้แสดงแผนที่เปรียบเทียบให้เห็นว่าในย่านพื้นที่ครอบครัวของคนชนชั้นล่าง มักจะเกิดอาชญากรรมประเภทความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วไป หลังจากทฤษฎีของเกอร์รี่ผ่านมาแล้วกว่าร้อยปี เราพบว่ามีพบว่ามีพวกขโมยมากกว่า ในเขตพื้นที่ที่ร่ำรวยกว่า สำหรับคนจนบางคนอาจถือโอกาสนี้ขโมยทรัพย์สินจากครัวเรือนเหล่านี้ด้วย

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 26 Nov 2015 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)