อนุทิน #143528

สี่สิ่งที่คุณไม่สามารถจะเรียกกลับมาได้

หินที่ถูกขว้าง, คำที่ถูกพูด, โอกาสที่ผ่านไป, และ เวลาที่พ้นผ่าน

เขียน:

ความเห็น (0)