อนุทิน 143527 - ต้นโมกข์

34. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การเหมาสรุปรวม (Stereotype) กับสื่อมวลชน (ตอนจบ)

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการเหมาสรุปรวมกับสื่อมวลชนมีได้ 2 กรณี 1. เป็นกลไกในการสร้างและถ่ายทอดการสรุปเหมารวมต่างๆอยู่ตลอดเวลา เช่น เด็กที่ติดยาเสพติดจะเป็นเด็กเกเร ครอบครัวแตกแยก หรือเมื่อพูดถึงโรคเอดส์จะนึกถึงโสเภณี หรือพวกรักร่วมเพศ และพวกงานศิลปะบางอย่าง เช่น ละครแบบ sit-com, การสร้างภาพยนตร์, โฆษณา, เพลง จำเป็นต้องมองทุกสิ่งในลักษณะเหมารวม เป็นต้น

2. การทำลายลักษณะเหมารวม เช่น ฆาตกรในหนังที่หล่อเหลากว่าพระเอก หรือโฆษณาที่มีชายหน้าตาเหี้ยมโหดนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ไล่หลังคนขับรถยนต์คันหนึ่งมาอย่างติดๆ ตอนสุดท้ายชายคนนี้มาบอกคนขับรถยนต์ว่า ประตูรถยนต์ปิดไม่แน่น พร้อมกับบทพากย์ที่ว่า อย่าตัดสินคนเพียงรูปร่างหน้าตาเท่านั้น

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 23 Nov 2015 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)