อนุทิน 14350 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พี่ Sasinanda  @14249 ครับ รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี  : โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) ที่ว่า

ศรัทธา เปรียบด้วยเสาระเนียด หิริ เปรียบด้วยคู โอตตัปปะ เปรียบด้วยคันคูหรือเชิงเทิน พาหุสัจจะ เปรียบด้วยอาวุธ วิริยารัมภะ เปรียบด้วยกำลังพล สติ เปรียบด้วยนายประตู ปัญญา เปรียบด้วยกำแพง เมื่อพร้อมด้วยธรรมะ 7 ประการดังกล่าวแล้ว บุคคลย่อมแคล้วคลาดจากข้าศึกภายนอกภายใน

ก็หวังใจว่าเพื่อนสมาชิก G2K ทุกท่านจะเตรียมการ สร้างกำแพงแก้ว 7 ชั้นไว้คอย ป้องกันข้าศึกภายนอก และข้าศึกภายใน ตั้งแต่วันนี้ และขอภาวนาให้เพื่อนสมาชิก G2K ทุกท่าน ปลอดภัย กันทุกผู้ทุกคนครับ สู้ๆ :)

เขียน 05 Jul 2008 @ 18:49 () แก้ไข 05 Jul 2008 @ 18:56, ()


ความเห็น (0)