อนุทิน 143480 - พ.แจ่มจำรัส

การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากการปฎิบัติ เพราะหากได้ลงมือปฎิบัติจริงด้วยตนเองแล้ว แม้ผลจากการลงมือปฎิบัตินั้น จะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม ผู้ที่ลงมือปฎิบัติจริงนั้นๆก็จะเกิดการจดจำอย่างฝังลึก และเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่า การอ่าน การฟัง การจำคนอื่นๆเขามา...

นภินทร ศิริไทย...จากหนังสือ"สารพัดช่าง KM สู่ LO"

เขียน 21 Nov 2015 @ 16:58 () แก้ไข 21 Nov 2015 @ 16:59, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีคำกล่าวว่า...คนไหนกินคนนั่นอิ่ม..ต้องลงมือทำจริงๆอย่างว่านะครับ..