อนุทิน 143479 - พ.แจ่มจำรัส

การทำงานในวันนี้ วุ่นวายในช่วงเริ่มต้น เพราะหลายกิจกรรม แต่บุคลากรมาสาย มาไม่ครบ (ความไม่แน่นอน)...

การทำจิตให้สงบ สยบความเคลื่อนไหว(ความไม่แน่นอน) ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะ ช่วยให้งานเดินไปได้....

เขียน 21 Nov 2015 @ 10:54 () แก้ไข 21 Nov 2015 @ 11:36, ()


ความเห็น (0)