อนุทิน 143452 - ต้นโมกข์

30. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviances)


พฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้แก่ แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างออกไปจากมาตรฐานที่สังคมได้กำหนดเอาไว้ โดยอาจมีระดับความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน เช่น การจี้ปล้นเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนรุนแรงและผิดกฎหมาย แต่พฤติกรรมรักร่วมเพศนั้นจัดว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นกัน แต่ไม่ผิดกฎหมาย


การจะบอกว่าพฤติกรรมใดแตกต่างออกจากสังคมไปเท่าใดนั้นย่อมแตกต่างไปตามกาลเวลาและสังคม เช่น พฤติกรรมรักร่วมเพศนั้น เมื่อก่อนนี้อาจถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพราะวิปริตผิดมนุษย์ แต่ในปัจจุบันในบางแห่งก็มีการมองว่ารสนิยมทางเพศนั้นไม่มีแต่เฉพาะหญิงชายเท่านั้น แต่ยังมีรสนิยมทางเพศอื่นๆอีกมาก และในอเมริกาบางรัฐถือว่าการสมรสระหว่างผู้ที่มีพฤติกรรมแบบรักร่วมเพศนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน 19 Nov 2015 @ 19:29 ()


ความเห็น (0)