อนุทิน 143436 - นริศรา มงกุลมาศ

เพื่อนบางคนก็ไม่ใช่เพื่อนหรอก… พวกเค้าคือครอบครัว
Some friends aren’t really friends… They’re family.

เขียน 18 Nov 2015 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)