อนุทิน 143426 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

ช่วงเช้าเป็นคณะกรรมการประเมินการเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร...โชคดีที่มีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารดูแล...แต่ที่สำคัญ อยู่ที่ Job ที่ตนเองได้ปฏิบัติ ได้ประโยชน์ทั้งส่วนตัวและมหาวิทยาลัย...รวมทั้งขยันพัฒนาตนเองอีกจนจบการศึกษาระดับปริญญาโท...ควรปรับระดับให้ค่ะ
  เขียน:  

ความเห็น (0)