อนุทิน 143426 - บุษยมาศ

ช่วงเช้าเป็นคณะกรรมการประเมินการเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร…โชคดีที่มีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารดูแล…แต่ที่สำคัญ อยู่ที่ Job ที่ตนเองได้ปฏิบัติ ได้ประโยชน์ทั้งส่วนตัวและมหาวิทยาลัย…รวมทั้งขยันพัฒนาตนเองอีกจนจบการศึกษาระดับปริญญาโท…ควรปรับระดับให้ค่ะ

เขียน 18 Nov 2015 @ 11:26 ()


ความเห็น (0)