อนุทิน 143423 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เกมส์ของนักธุรกิจคือทำอย่างไรสร้างรายได้ให้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายให้น้อยที่สุด เกมส์ของเกษตรกรคือทำอย่างไรจะลดรายจ่ายให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็ให้มีรายได้จากสิ่งที่ผลิตได้

“ขายก่อนแล้วค่อยกิน” กับ “กินก่อนแล้วค่อยขาย” นั่นเอง

เขียน 18 Nov 2015 @ 10:48 ()


ความเห็น (0)