อนุทิน 143422 - dejavu monmon

วันนี้เข้าประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่างนั้นมีความคิดว่า เรากำลังนำระบบมาจักการสถานการณ์ทั้งหมด การนำระบบมาจัดการเพราะเราเชื่อมั่นในระบบ ความเป็นระบบคือความแน่นอน ซึ่งรวมถึงความตายตัว เช่น ถ้าทำได้อย่างนี้ จึงได้คะแนนเท่านี้..คำถามคือ ระบบที่นำมาเพื่อคุมการศึกษาของมนุษย์สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์หรือไม่ และที่น่าคิดเพิ่มเติมคือ คนคุมระบบไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการเขียน 18 Nov 2015 @ 10:21 ()


ความเห็น (0)