อนุทิน 143422 - dejavu monmon

  ติดต่อ

วันนี้เข้าประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่างนั้นมีความคิดว่า เรากำลังนำระบบมาจักการสถานการณ์ทั้งหมด การนำระบบมาจัดการเพราะเราเชื่อมั่นในระบบ ความเป็นระบบคือความแน่นอน ซึ่งรวมถึงความตายตัว เช่น ถ้าทำได้อย่างนี้ จึงได้คะแนนเท่านี้..คำถามคือ ระบบที่นำมาเพื่อคุมการศึกษาของมนุษย์สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์หรือไม่ และที่น่าคิดเพิ่มเติมคือ คนคุมระบบไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการ  เขียน:  

ความเห็น (0)