อนุทิน 143406 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ผู้อำนวยการกอง"
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา บริหารงานในกอง...เป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง ยามที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดปัญหา...ทาทางแก้ไขให้ปัญหานั้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น...ทำให้เกิดผลสำเร็จของงานมากขึ้น...พยายามสอนน้องเจ้าหน้าที่ในคราวหน้า หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ควรหาทางแก้ไขอย่างไร...ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก ต้องระมัดระวัง...ไม่ควรซ้ำเติมแต่ควรให้กำลังใจต่อกันในการทำงาน
  เขียน:  

ความเห็น (0)