อนุทิน 143406 - บุษยมาศ

“ผู้อำนวยการกอง”
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา บริหารงานในกอง…เป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง ยามที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดปัญหา…ทาทางแก้ไขให้ปัญหานั้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น…ทำให้เกิดผลสำเร็จของงานมากขึ้น…พยายามสอนน้องเจ้าหน้าที่ในคราวหน้า หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ควรหาทางแก้ไขอย่างไร…ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก ต้องระมัดระวัง…ไม่ควรซ้ำเติมแต่ควรให้กำลังใจต่อกันในการทำงาน

เขียน 17 Nov 2015 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)