อนุทิน 143373


ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

29. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: ความแปลกแยก (Alienation)

รากศัพท์ของคำว่า alienation มาจากคำว่า a+ lien (link) ซึ่งแปลได้ว่า เป็นสำนึกของปัจเจกบุคคลที่รู้สึกว่า ตนเองไม่มีสายสัมพันธ์กับคนอื่น หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆในสังคม ความแตกต่างระหว่าง anomie และ alienation จะอยู่ตรงที่ว่า ในขณะที่ anomie จะเป็นมุมมองของสังคมที่มองว่าปัจเจกบุคคลนั้นเป็นตัวสร้างปัญหา แต่แนวคิดเรื่อง alienation กลับเป็นมุมมองของปัจเจกที่มองว่าต้นตอของปัญหานั้นเกิดมาจากสังคมนั้นๆเอง

แนวความคิดเรื่อง alienation จะแสดงออกในแง่ค่านิยม สื่อมวลชนทำหน้าที่แสดงออกซึ่งสภาวะ alienation นั้นได้ 2 วิธี กล่าวคือ 1. จะเป็นช่องทางในการแสดงออกซึ่งความแปลกแยก หรือ alienation นั้น ไม่ว่าจะเป็ฯบทเพลง, ภาพยนตร์, นวนิยาย, บทกลอน ฯลฯ และ 2. ทำหน้าที่ผ่อนคลายสภาวะสภาวะ alienation นั้น

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี